Om nordisk jazz

Om den nordiske jazz:

Der er mange der bruger prædikatet Nordisk jazz – men “når vi bor i Norden”, som
pianisten Lars Jansson sagde engang til en jazzfestival i Sverige, “så kan vi jo ikke
undgå at være nordiske i vores udtryk.”